K prodeji - Zaječice u Chrudimi - podíl 1/3 na nemovitých věcech

Zaječice u Chrudimi - podíl 1/3 na nemovitých věcech

Vloženo:
08.01.2024
Naposledy upraveno:
08.01.2024
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Chrudim
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Zaječice u Chrudimi - podíl 1/3 na nemovitých věcech

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Jiřiny Šimonové, sp.zn. KSPA 59 INS 2854/2019, nabízíme k prodeji podíl o velikosti 1/3 na nemovitých věcech:

-      pozemek parc. č. St. 208, zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: Zaječice, č.p. 184, rod. dům

stavba stojí na pozemku p.č.: St. 208,

-      pozemek parc. č. 122/5, zahrada,

to vše zapsáno na LV 395 pro katastrální území Zaječice u Chrudimi, obec Zaječice, okres Chrudim, vedené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Chrudim

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
e-mail:
dykastova@iphk.cz

 

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |