K prodeji - Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče

Vloženo:
27.10.2023
Naposledy upraveno:
27.10.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Kutná Hora
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče
Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě a pozemcích zapsaných na LV 10016, v katastrálním území Přibyslavice u Vlkanče

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Lenky Kratochvílové vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.  KSPH 71 INS 4198/2020, nabízíme k prodeji následující podíl na nemovitých věcech:

 

·         podíl ¼ na pozemku parc.č. St. 47, jehož součástí je stavba Přibyslavice, č.p. 6, bydlení,

·         podíl ¼ na pozemku parc.č. 28, zahrada,

·         podíl ¼ na pozemku parc.č. 32, ostatní plocha,

·         podíl ¼ na pozemku parc.č. 34, vodní plocha,

·         podíl ¼ na pozemku parcč 35/1, zahrada,

to vše na LV 10016, pro katastrální území Přibyslavice u Vlkanče, obec Vlkaneč, okres Kutná Hora, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora.

 

Pozemky

Zastavěná plocha a nádvoří č. parc. 47, zahrady č. parc. 28, č. parc. 35/1 a ostatní plocha č. parc. 32 v obci Vlkaneč, katastrální území Přibyslavice u Vlkanče tvoří jeden funkční celek. Přístup na pozemky je ze zpevněné komunikace místního významu přes veřejnou náves. V dané lokalitě jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě a tyto jsou na pozemky zavedeny, kromě kanalizace, která byla vybudována v posledním období a přípojka není na pozemky zavedena. Pozemky jsou převážně rovinaté v zadní části mírně svažité. Na pozemcích se kromě bývalé zemědělské usedlosti čp. 6 s obytnou částí nachází špýchar, otevřená kolna sloužící jako stodola a prostor k uskladnění zemědělských strojů. Dále se na pozemcích nachází vzrostlé dřeviny jak okrasného, tak ovocného typu. Vodní plocha č. parc. 34 se nachází v sousedství zahrady č. parc. 35/1 a je umělou vodní nádrží v současné době nevyužívanou.

 

Obytná část čp. 6

Obytná část zemědělské usedlosti postavená kolem roku 1900 a v letech 1960 a 2000 opravována do současné podoby. Dům obsahuje přízemí - chodbu, schodiště do půdního prostoru, kuchyň, obývací pokoj, prostor pod schody, pokoj, WC, lázeň.

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: kadeckova@iphk.cz

 

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

 

Vyřizuje: Ing. Veronika Kadečková

email: kadeckova@iphk.cz
Tel: 734 755 714

 

Pozn:  Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |