K prodeji - Prodej pohledávky za dlužníkem v celkové výši 800.000,- Kč

Prodej pohledávky za dlužníkem v celkové výši 800.000,- Kč

Vloženo:
22.06.2021
Naposledy upraveno:
01.09.2021
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Hradec Králové
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej pohledávky za dlužníkem v celkové výši 800.000,- Kč

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Martina Nagela, sp. zn. KSCB 26 INS 22716/2020, nabízí insolvenční správce k prodeji pohledávku za dlužníkem Zdeňkou Nagelovou v celkové výši 800.000,- Kč. Insolvenční dlužník na základě ústní smlouvy s dlužnicí půjčil dlužnici finanční prostředky ve výši 800.000,-Kč. Dlužnice svůj dluh uznává a je uzavřena Dohoda o splátkách vč. uznání dluhu. Dlužnice je povinna svůj dluh uhradit ve 400 (čtyřseti) po sobě jdoucích pravidelných měsíčních splátkách splatných vždy k 20. (dvacátému) dni příslušného kalendářního měsíce, kdy výše každé měsíční splátky činí 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých).,

Minimální cena je 120.000,-Kč.

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: spacirova@iphk.cz

 

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka, sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

 

Vyřizuje: Denisa Špacírová, 778 545 284

 

Pozn. pohledávka bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |