K prodeji - Prodej podniku Sport Centrum Jarov

Prodej podniku Sport Centrum Jarov

Vloženo:
03.09.2019
Naposledy upraveno:
02.06.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
Hlavní město Praha
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej podniku Sport Centrum Jarov

Bližší informace

V  rámci insolvenčního řízení dlužníka Sport Centrum Jarov, s.r.o., sp.zn. MSPH 92 INS 11291/2018 nabízí insolvenční správce soubor majetku ke zpeněžení jedinou smlouvou ve smyslu §290 IZ. O majetek a související pohledávky byly vedeny soudní spory, které již převážně skončily, movitý majetek je nedohledatelný. Aktuálně je tak součástí nabízeného souboru již pouze:

– pohledávka na vyklizení nemovitostí (tenisového areálu), event. na náhradu z titulu zhodnocení nemovitosti (stavební úpravy) ve výši 979.942,77 Kč – řešeno v soudním řízení OS Praha 3 sp. zn. 6 C 202/2015

– pohledávka vůči p. Vojtěchu Fléglovi z titulu náhrady škody způsobené porušením povinnosti při výkonu funkce jednatele ve výši 979.150,- Kč – uplatněná jako obrana v řízení OS Praha 3 sp. zn. 5 C 232/2015

– nájemní právo k tenisovému areálu (pozemek parc. č. 1919/1, parc. č. 1919/6, budova bez čp/če na pozemku parc. č. 1919/6, k.ú. Vysočany, obec Praha) – nájemní smlouva ze dne 15.3.2003

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: spacirova@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Denisa Špacírová

E-mail: spacirova@iphk.cz

Tel: 778 545 284

Pozn:  Podnik bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.tu

Filtrování výsledků

od do
| |