K prodeji - Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky

Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky

Vloženo:
16.09.2022
Naposledy upraveno:
05.12.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Karlovy Vary
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky
Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky
Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky Prodej podílu 1/4 na stavbě rekreačního domku v k.ú. Radošov u Kyselky

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Štěpána Skotnicy, sp. zn.  KSPL 66 INS 5503/2021, nabízíme k prodeji následující nemovité věci:

  •          podíl ¼ na pozemku parc.č. St. 538/2, součástí je stavba Radošov, č.e. 109, rod. rekr.,
  •          podíl ¼ na pozemku parc.č. 418/7, ostatní plocha,
  •       podíl ¼ na pozemku parc.č. 418/7, ostatní plocha

to vše na LV 183, pro katastrální území Radošov u Kyselky, obec Kyselka, okres Karlovy Vary, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, vedené Katastrálním pracovištěm Karlovy Vary.

Minimální kupní cena je ve výši 356.700,-Kč.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: pouchla@insolvencyproject.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

 

Vyřizuje: Mgr. Irena Pouchlá

E-mail: pouchla@iphk.cz

Tel: 778 545 284

Pozn:  

Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |