K prodeji - Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna

Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna

Vloženo:
10.11.2023
Naposledy upraveno:
10.11.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Brno-venkov
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna
Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna
Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna Prodej podílu 1/4 na nemovitých věcech - Hrušovany u Brna

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Bronislava Holcmana, sp. zn. KSBR 54 INS 15722/2022, nabízí insolvenční správce k prodeji:

·         podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 282, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hrušovany u Brna, č.p. 416, rod. dům, zapsaný na LV 393 pro kat. území a obec Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov

Na vyžádání lze zájemcům zaslat znalecký posudek k nemovitosti.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjmení zájemce a to včetně telefonního kontaktu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová

Pozn: Věci budou prodány zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou.

Filtrování výsledků

od do
| |