K prodeji - POHLEDÁVKA ZA JANEM VÁŇOU

POHLEDÁVKA ZA JANEM VÁŇOU

Vloženo:
22.08.2023
Naposledy upraveno:
05.12.2023
Ident. číslo:
Lokalita:
Plzeňský kraj
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
POHLEDÁVKA ZA JANEM VÁŇOU

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Vojtěcha Váni, sp. zn. KSPL 51 INS 18644/2022, nabízí insolvenční správce pohledávku za Janem Váňou v nominální hodnotě 187.174,87 přiznanou usnesením Okresního soudu v Karlových Varech, č.j. 30 D 559/2020-74 ze dne 08. 03. 2021 s právní mocí ke dni 07. 04. 2021. Splatnost pohledávky nastane nejpozději 7 let ode dne právní moci usnesení, tj. 07. 04. 2028. Do té doby je pohledávka bezúročná.

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka, sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
email:
dykastova@iphk.cz

Pozn. 

Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |