K prodeji - Podíly 1/18 a 1/144 na pozemcích a RD, kat. území Drahobuz, okres Litoměřice

Podíly 1/18 a 1/144 na pozemcích a RD, kat. území Drahobuz, okres Litoměřice

Vloženo:
12.01.2024
Naposledy upraveno:
12.01.2024
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Litoměřice
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Podíly 1/18 a 1/144 na pozemcích a RD, kat. území Drahobuz, okres Litoměřice

Bližší informace

 

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Elišky Streckerové, sp.zn. KSPH 66 INS 9880/2023, nabízíme k prodeji podíly na následujících pozemcích:

-          spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti 1/18 na pozemcích parc.č. 1247, parc.č. 1248, parc.č. 1250, parc.č.1252 a parc.č. 1254 to vše zapsáno na LV 94 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. a obec Drahobuz,

-          spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti 1/144 na pozemcích parc.č. St. 71/1 jehož součástí je stavba č.p. 71, parc.č. 147 a parc.č. 1719 to vše zapsáno na LV 148 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. a obec Drahobuz,

-          spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti 1/144 na pozemcích parc.č. 877/2, parc.č. 877/3, parc.č. 879/2, parc.č.879/3, parc.č. 1120, parc.č. 1121, parc.č. 1159/11, parc.č. 1159/12, parc.č. 1159/13, parc.č. 1159/14, parc.č. 1194/2, parc.č. 1194/29 a parc.č. 1194/43 to vše zapsáno na LV 149 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. a obec Drahobuz,

-          spoluvlastnický podíl dlužnice o velikosti 1/144 na pozemcích parc.č. 1194/40 a parc.č. 1194/42 to vše zapsáno na LV 150 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. a obec Drahobuz.

 

Cena: dohodu

 

Více informaci u insolvenčního správce.

 

Za insolvenčního správce vyřizuje: Mgr. Irena Pouchlá
Tel: 778 545 284

e-mail: pouchla@iphk.cz

 

Pozn:  Nemovitý majetek bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |