K prodeji - Podíl na nemovitých věcech Vítkov u Štěkně

Podíl na nemovitých věcech Vítkov u Štěkně

Vloženo:
10.01.2024
Naposledy upraveno:
10.01.2024
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Strakonice
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Podíl na nemovitých věcech Vítkov u Štěkně

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Jany Liskové, sp.zn. MSPH 60 INS 4209/2019, nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

-          podíl 1/15 na pozemku parc. č. 1439/12, zahrada,

    to vše zapsáno na LV 31 pro katastrální území Vítkov u Štěkně, obec Štěkeň, okres Strakonice, vedené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
e-mail:
dykastova@iphk.cz

 

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |