K prodeji - Podíl 1/4 na pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou

Podíl 1/4 na pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou

Vloženo:
01.08.2022
Naposledy upraveno:
01.08.2022
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Pelhřimov
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Podíl 1/4 na pozemku parc.č. 366/3, k.ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Eduarda Brože, sp. zn. KSCB 26 INS 591/2022 nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

·         spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku parc. č. 366/3, lesní pozemek o výměře 280 m2 (celek), způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 43 pro katastrální území Vlasenice u Kamenice nad Lipou a obec Lhota-Vlasenice

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@iphk.cz. Minimální kupní cena činí 25.000,- Kč.

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Marie Dykastová

Tel: 703 141 889

Pozn. Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |