K prodeji - Podíl 1/4 na pozemcích v k.ú. Žeravice u Kyjova

Podíl 1/4 na pozemcích v k.ú. Žeravice u Kyjova

Vloženo:
15.06.2022
Naposledy upraveno:
15.06.2022
Ident. číslo:
Lokalita:
okres Hodonín
Způsob prodeje:
Mimo dražbu
Cena:
dohodou
Podíl 1/4 na pozemcích v k.ú. Žeravice u Kyjova

Bližší informace

V rámci insolvenčního řízení dlužníků Luboše a Ilony Juranových, sp. zn. KSBR 44 INS 16165/2021 nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

·         ¼ na pozemku parc. č. 1860/61, orná půda, celková výměra 1895 m2

·         ¼ na pozemku parc. č. 1860/170, orná půda, celková výměra 1527 m2

·         ¼ na pozemku parc. č. 1860/236, orná půda, celková výměra 23 m2

·         ¼ na pozemku parc. č. 3130/102, orná půda, celková výměra 1964 m2

to vše zapsáno na LV 1268 pro katastrální území Žeravice u Kyjova, obec Žeravice, okres Hodonín, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Kyjov

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@iphk.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Marie Dykastová

Tel: 703 141 889

Pozn. Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložené nabídky.

Filtrování výsledků

od do
| |